Inspiratiesessies

eiingras

In de huidige tijd zijn succesvolle organisaties en mensen niet langer gericht op winstmaximalisatie en korte termijn successen, maar op het creëren van echte meerwaarde, zowel voor werknemers als voor de gemeenschap. Veel organisaties moeten zichzelf als gevolg daarvan opnieuw uitvinden. Een transitie naar een duurzame bedrijfsvoering, in de breedste zin van het woord, is onontkoombaar. Intermenselijke relaties, persoonlijke groei en impact staan daarbij voorop.

Oprechting verzorgt lezingen en inspiratiesessies om professionals en hun organisaties concrete handvatten te bieden om deze transitie mogelijk te maken. Daarbij staat duurzaamheid van het individu en het team centraal. Dé oplossing van binnenuit. Omdat succes pas mogelijk is met een oprechte missie en oprechte mensen.

Is jouw team eraan toe om op een compleet andere (niet-conventionele) manier uitgedaagd, geprikkeld en geïnspireerd te worden? Dan is een lezing of inspiratiesessie door Oprechting wellicht iets voor jouw bedrijf!

Kijk hier voor het actuele aanbod of neem direct contact op!